• A
  • A
  • A
shutterstock_581580640.jpg
04.06.2021. -
Штете у шумама, 2020.

 

Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2020. години, исказане по запремини дрвета, износе 143 007 m3, од чега на штете настале од човека отпада око 26 000 m3. Дејством елементарних непогода (ветар, киша, град и снег) проузрокована је штета од око 75 000 m3 запремине дрвета, што износи око 53% од укупних штета насталих у државним шумама. У 2020. години евидентирано је 26 пожара у државним шумама, при чему је оштећена запремина дрвета од 3 525 m3. Оштећена запремина дрвета у шумама на које постоји право својине износи 1 622 m3. Штете од биљних болести у државним шумама у 2020. години износе око 26 000 m3.