• A
  • A
  • A
SV22.jpg
04.06.2021. -
Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, I квартал 2021.


Током I квартала 2021. године може се уочити пораст броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила, осим радних возила која бележе пад. Наjбројније марке произвођача путничких возила су: Volkswagen, Opel, Peugeot, Fiat и Audi.

На основу резултата, најзаступљенија су теретна возила носивости до 999 kg. Највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.

Код путничких аутомобила новијег датума на друмовима доминирају возила величине мотора до 1399 cm3. Процентуално посматрано, заступљеност возила са бензином као погонским горивом већа је од оних са дизелом.

Укупан број саобраћајних незгода са настрадалим лицима у I кварталу 2021. мањи је за 3,6% у односу на исти период 2020. године. Пад саобраћајних незгода са повређеним лицима ван насеља износи 8,4%.

Број лица настрадалих у I кварталу 2021. године мањи је за 1,6% у поређењу са истим периодом претходне године, док је број погинулих лица ван насеља мањи за 25,8%.

Број погинулих пeшака у I кварталу 2021. године већи је за 15,2% у односу на исти квартал прошле године.