• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
12.05.2021. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, март 2021.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у марту 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 9,4%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (26,0%) и Жита (20,7%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у марту 2021. године, у односу на фебруар 2021. године, у просеку су смањене за 0,2%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Жита (-3,2%) и Кромпир (-16,1%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-март 2021. године, у односу на исти период 2020. године, у просеку су повећане за 7,7%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-март 2021. године у односу на исти период 2020. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (28,1%), Жита (21,4%) и Воће (14,5%).

Остале вести