• A
  • A
  • A
cardboard-1164196_960_720.jpg
29.04.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, за март 2021.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-март 2021. године износи:

   – 13019,7 милионa долара – пораст од  15,6% у односу на исти период претходне године;

   – 10790,4 милиона евра – пораст од  5,5% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 5819,8 мил. долара, што чини раст од 24,6% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 7199,9 мил. долара, што је за 9,2% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 4822,9 милиона, што чини раст од 13,8% у односу на исти период претходне године. Увоз робе имао је вредност од 5967,5 милиона, што представља смањење од 0,3% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 1380,0 мил. долара, што чини смањење од 28,2% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 1144,5 милиона, што је смањење од 34,6% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 80,8% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 70,9%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 63,4% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 566,0 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и гвожђа и челика. Извоз Србије износи 838,7 а увоз 272,7 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 307,6%. Изражено у еврима, извоз износи 695,5 а увоз 226,1 мил. евра (суфицит је 469,4 мил. евра, а покривеност увоза извозом 307,6%).

Саопштење за јавност

Остале вести