• A
  • A
  • A
ne izostavite.jpg
08.04.2021. -
Не изоставите никога из развоја! Напредак у остваривању циљева одрживог развоја међу становништвом ромских насеља у Србији


Представљамо кратку информативну тематску публикацију из серије “Не изоставити никога из развоја!”, посвећену приказу стања у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) у односу на једну од најрањивијих и највише маргинализованих група становништва у Србији – оног становништва које живи у ромским насељима. 

Публикација је настала у сарадњи Немачке организацијe за међународну сарадњу (GIZ) и Републичког завода за статистику.

  публикација “Не изоставити никога из развоја!”

Остале вести