• A
  • A
  • A
shutterstock_651123751.jpg
17.02.2021. -
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, IV квартал 2020.


Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у IV кварталу 2020. године, у односу на исти квартал 2019. године, повећане су за 5,6%.

Посматрано по групама производа у IV кварталу 2020. године, у односу на исти квартал 2019. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Храна за животиње (16,2%) и Семе (13,9%).

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у IV кварталу 2020. године, у односу на III квартал 2020. године, у просеку су повећане за 1,1%.

Посматрано по групама производа у IV кварталу 2020. године, у односу на претходни квартал, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Минерална ђубрива (3,7%) и Семе (6,3%).

Остале вести