• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.02.2021. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, децембар 2020.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у децембру 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, повећане су за 8,5%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Жита (18,6%), Индустријско биље (14,8%) и Воће (11,5%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у децембру 2020. године, у односу на новембар 2020. године, у просеку су повећане за 0,2%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групи: Воће (7,9%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-децембар 2020. године, у односу на исти период 2019. године, у просеку су повећане за 4,7%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-децембар 2020. године у односу на исти период 2019. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (10,2%) и Воће (30,1%).

Остале вести