• A
  • A
  • A
export-2123475_960_720.jpg
29.01.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и децембар 2020.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-децембар 2020. године износи:

   – 45730,5 милионa долара – пад од  1,4% у односу на исти период претходне године;

   – 40009,0 милиона евра – пад од  3,4% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 19497,7 мил. долара, што чини пад од 0,7% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 26232,8 мил. долара, што је за 1,9% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 17051,9 милиона, што је пад од 2,8% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 22957,1 милиона, што представља пад од 3,8% у односу на исти период претходне године.

Дефицит износи 6735,1 мил. долара, што чини смањење од 5,1% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 5905,2 милиона, што је смањење од 6,8% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,3% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,4%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,4% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2106,4 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата, нафте и нафтних деривата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 3107,2 а увоз 1000,8 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 310,5%. Изражено у еврима, извоз износи 2719,5 а увоз 875,1 мил. евра (суфицит је 1844,4 мил. евра, а покривеност увоза извозом 310,8%).

Саопштење за јавност

Остале вести