• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.01.2021. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, новембар 2020.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, повећане су за 11,8%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Жита (24,2%), Индустријско биље (13,6%), и Воће (18,9%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2020. године, у односу на октобар 2020. године, у просеку су повећане за 1,9%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Жита (3,4%), Индустријско биље (2,2%) и Воће (11,1%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-новембар 2020. године, у односу на исти период 2019. године, у просеку су повећане за 4,4%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-новембар 2020. године у односу на исти период 2019. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (9,5%) и Воће (32,4%).