• A
  • A
  • A
docks-1776365_960_720.jpg
30.12.2020. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и новембар 2020.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-новембар 2020. године износи:

   – 41227,6 милионa долара – пад од  2,6% у односу на исти период претходне године;

   – 36300,2 милиона евра – пад од  3,9% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 17584,5 мил. долара, што чини пад од 3,1% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 23643,1 мил. долара, што је за 2,2% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 15474,7 милиона, што је пад од 4,4% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 20825,5 милиона, што представља пад од 3,5% у односу на исти период претходне године.

Дефицит износи 6058,6 мил. долара, што чини благо повећање од 0,2% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 5350,8 милиона, што је смањење од 0,8% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,4% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 75,0%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,5% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1943,4 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата, нафте и нафтних деривата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 2842,3 а увоз 898,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 316,2%. Изражено у еврима, извоз износи 2502,1 а увоз 791,2 мил. евра (суфицит је 1710,9 мил. евра, а покривеност увоза извозом 316,2%).

Саопштење за јавност