• A
  • A
  • A
screenshotMala.jpg
23.11.2020. -
Регистар индустријских зона у Републици Србији


Републички завод за статистику (РЗС) је током новембра 2020. године, спровео истраживање под називом „Регистар индустријских зона у Републици Србији“.   

Узимајући у обзир значај индустријских зона за привлачење страних инвестиција и развој привредних активности у Републици Србији, као и чињеницу о непостојању довољно информација о њиховом просторном распореду, инфраструктурној опремљености и осталим кључним подацима, формирање регистра индустријских зона се показало неопходним.  

Оквир за ово истраживање су чиниле све локалне самоуправе (као најбољи познаваоци ситуације у овој области на терену) на територији централне Србије и Војводине (локалне самоуправе са територије АП Косова и Метохије нису биле укључене у ово истраживање). Одзив је био 100%.   

Индустријске зоне, као градско, општинско или земљиште у јавној својини, намењено за смештање индустријских капацитета и привлачење инвестиција, финансирано јавним средствима и опремљено неопходном инфраструктуром, за обављање пословних активности, представљају привредни потенцијал Републике Србије. Из тог разлога, РЗС је донео одлуку о формирању посебног регистра индустријских зона, који ће бити ажуриран у редовној динамици.   

Приказ података којима располаже Регистар индустријских зона можете видети на следећем линку Регистар индустријских зона.

  Aнализa спроведеног истраживања 

Остале вести