• A
  • A
  • A
shutterstock_102263728.jpg
16.11.2020. -
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, III квартал 2020.


Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у III кварталу 2020. године,у односу на исти квартал 2019. године, повећане су за 1,9%.

Посматрано по групама производа у III кварталу 2020. године, у односу на исти квартал 2019. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групи Храна за животиње (12,5%).

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у III кварталу 2020. године, у односу на II квартал 2020. године, у просеку су повећане за 0,4%.

Посматрано по групама производа у III кварталу 2020. године, у односу на претходни квартал, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Храна за животиње (2,0%), Семе (3,7%) и Енергенти (2,3%).