• A
  • A
  • A
shutterstock_712183930.jpg
12.10.2020. -
Информација о Регистру здравствених установа и Јединственој евиденцији субјеката у здравству


Регистар здравствених установа и Јединствену евиденцију субјеката у здравству, који су установљени Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), води Агенција за привредне регистре као поверени посао.

Регистар здравствених установа почиње са радом 11. октобра 2020. године.

Републички завод за статистику ће до  30.11.2020 године, ажурирати све промене за које су здравствене установе поднеле захтев привредним судовима до 10.10.2020. године.

Више информација можете добити на интернет страници Агенције за привредне регистре