• A
  • A
  • A
shutterstock_581638534.jpg
08.10.2020. -
Оцена информационе безбедности


На основу члана 6. Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС”, бр. 6/2016, 94/2017 и 77/2019) Републички завод за статистику је препознат као оператор ИКТ система од посебног значаја за Републику Србију.

Узимајући у обзир значај пословања РЗС-а, континуирано се ради на побољшавању информационе безбедности, припреми  докумената, организацији, контроли, обукама и имплементацији свих потребних поступака прописаних Законом о информационој безбедности, као и другим подзаконским актима из ове области.

У складу са Контролном листом КЛ-001-01/01 – Контрола ИКТ Система од посебног значаја, 22. септембра 2020. године, инспекцијски надзор је извршио инспектор за електронски документ, електронску класификацију и услуге од поверења у електронском пословању и информациону безбедност. Предмет инспекцијског надзора била је провера поступања РЗС-а у складу са обавезама утврђеним Законом о информационој безбедности и прописима донетим на основу њега.  

Уз максималан број поена и похвале које је РЗС добио, процењено је да је ризик по информациону безбедност незнатан (што је уједно и највиша оцена контроле).

Записник о инспекцијском надзору