• A
  • A
  • A
zene.png
02.10.2020. -
Пробно Истраживање о безбедности и квалитету живота жена

 

Републички завод за статистику, у периоду од 3. до 18. октобра 2020. године, спроводи пробно Истраживање о безбедности и квалитету живота жена. 

Истраживање се врши на основу уговора о спровођењу IPA-2017 регионалног пројекта а подаци који се прикупљају овим истраживањем треба да обезбеде информације у вези са здрављем, безбедношћу и сугурношћу жена и квалитетом живота. Резултати овог истраживања су важни како би се креирале ефикасне одлуке и стратегије за унапређење положаја жена у Србији.

Сви учесници пробног Истраживања су упознати са правилима понашања у домаћинству ради примене мера за спречавање појаве и ширења корона вируса (COVID-19).

Пробно истраживање се спроводи на узорку од 300 домаћинстава а сви добијени подаци се користе искључиво у статистичке сврхе, обезбеђују потпуну анонимност и објављују се као агрегирани (збирни подаци).

Уколико имате питања или желите додатне информације у вези са Истраживањем, можете се обратити Драгани Николић или Марији Анђелковић путем телефона 011/2412922 лок. 298.