• A
  • A
  • A
cardboard-1164196_960_720.jpg
30.09.2020. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и август 2020.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-август 2020. године износи:

   – 27997,5 милионa долара – пад од  7,8% у односу на исти период претходне године;

   – 25080,6 милиона евра – пад од  7,0% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 11859,4 мил. долара, што чини пад од 8,4% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 16138,1 мил. долара, што је за 7,4% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 10619,0 милиона, што је пад од 7,6% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 14461,6 милиона, што представља пад од 6,5% у односу на исти период претходне године.

Дефицит износи 4278,8 мил. долара, што чини смањење од 4,3% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 3842,6 милиона, што је смањење од 3,2% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 73,5% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 74,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,6% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1337,6 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата, нафте и нафтних деривата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 1945,6 а увоз 608,0 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 320,0%. Изражено у еврима, извоз износи 1741,6 а увоз 544,5 мил. евра (суфицит је 1197,1 мил. евра, а покривеност увоза извозом 319,9%).

Саопштење за јавност