• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
11.09.2020. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јул 2020.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јулу 2020. године, у односу на исти месец 2019.године, повећане су за 10,3%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (8,5%) и Воће (38,0%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јулу 2020. године, у односу на јун 2020. године, у просеку су повећане за 1,1%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама Индустријско биље (2,4%) и Воће (7,1%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-јул 2020. године, у односу на исти период 2019. године, у просеку су повећане за 2,2%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-јул 2020. године у односу на исти период 2019.године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Стока и живина (3,8%), Индустријско биље (2,9%) и Воће (33,3%).