• A
  • A
  • A
trendovi.jpg
10.09.2020. -
Трендови - Специјално издање, „Перформансе пословања привреде Републике Србије 2015-2019.“


Привреда Републике Србије је први пут
, за две деценије транзиције, четири године узастопце нето добиташ (2015‒2019), што је резултанта континуираног привредног раста и побољшања макро и микро перформанси пословања.

Преузмите специјано издање: овде.