• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
13.07.2020. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, мај 2020.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у мају 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, повећане су за 1,8%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Стока и живина (2,5%) и Воће (51,5%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у мају 2020. године, у односу на април 2020.године, у просеку су повећане за 0,5%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (1,5%), Жита (0,6%) и Воће (28,9%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-мај 2020. године, у односу на исти период 2019. године, у просеку су смањене за 0,4%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-мај 2020. године у односу на исти период 2019.године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Жита (-5,1%) и Поврће (-34,1%).