• A
  • A
  • A
shutterstock_655799908.jpg
10.07.2020. -
Закључени и разведени бракови, 2019.


У 2019. години у Републици Србији закључено је 35 570 бракова, што представља пад од 2,1% у односу на претходну годину. Истовремено, 28 113 закључених првих бракова указује на пад од 3,1% у односу на 2018. годину.Број закључених бракова на 1 000 становника износи 5,1. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,5 година, а за невесте 31,3 године.

У Републици Србији у 2019. години разведено је 10 899 бракова, односно за 9,0% више у односу на претходну годину. Број разведених бракована 1 000 становника износи 1,6. Просечна старост мужа при разводу брака износи 44,2 године, а за жене 40,6 година.

Саопштење