• A
  • A
  • A
shutterstock_169510868.jpg
10.07.2020. -
Унутрашње миграције, 2019.


Током 2019. године 127 421 лица променило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из једног у друго место (насеље) Републике Србије.

Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 34,4 године (за мушкарце 34,8 година, а за жене 34,0 година).

Саопштење