• A
  • A
  • A
shutterstock_673267057.jpg
03.06.2020. -
Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, I квартал 2020.


Током првог  квартала 2020. године први пут је регистровано 34 363 путничка возила, од чега је 14,1% до две године старости. Наjбројније марке произвођача путничких возила су: Volkswagen, Opel, Peugeot, Audi и Renault. Од укупног броја први пут регистрованих путничких возила, 67,8% користи дизел као погонско гориво, док бензин користи 28,6%. Посматрано према регионима, највише  регистрованих путничких возила је у Београдском региону, 11 030, затим следи Регион Шумадије и Западне Србије,            8 966, Регион Војводине, 8 718 возила, и Регион Јужне и Источне Србије, 5 564 возила.

Према евиденцији први пут регистрованих теретних возила, у првом кварталу 2020. регистровано је укупно 4 793 теретна возила. Најзаступљенија су теретна возила носивости до 999 kg, 57,4% од укупног броја први пут регистрованих теретних возила. Највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво, 90,8%.

У првом квартралу 2020. године, евидентирано је укупно 2 724 саобраћајне незгоде са настрадалим лицима, што је за 0,9% мање у односу на исти период 2019. године. У насељеним местима, догодило се 75% саобраћајних незгода.

У саобраћајним незгодама, настрадало је 3 946 лица. Укупан број настрадалих је за 2,3% мањи од броја настрадалих у истом периоду прошле године. У посматраном периоду највише су страдали возачи, који чине више од половине (50,6%) од укупног броја настрадалих лица.

Остале вести