• A
  • A
  • A
shutterstock_539803030.jpg
21.05.2020. -
Подизање и гајење шума, 2019.

 

Обим радова на пошумљавању у 2019. већи је у односу на претходну годину за 99%. Од четинарских врста дрвета  најзаступљенија је смрча, са 363 ha пошумљене површине, а од лишћарских врста дрвета најзаступљенији је храст, са 1313 ha пошумљене површине. Радови на подизању плантажа и заштитних појасева у 2019, у односу на претходну годину, повећани су за 507 ha.