• A
  • A
  • A
shutterstock_651123751.jpg
15.05.2020. -
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, I квартал 2020.


Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у I кварталу 2020 . године у односу на исти квартал 2019. године, повећане су за 3,3%.

Посматрано по групама производа у I кварталу 2020. године, у односу на исти квартал 2019. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групи Храна за животиње (11,3%).

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у I кварталу 2020. године, у односу на IV квартал 2019. године, у просеку су повећане за 5,2%.

Посматрано по групама производа у I кварталу 2020. године, у односу на претходни квартал, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Храна за животиње (12,4%) и Семе (15,2%).