• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
12.05.2020. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, март 2020.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у марту 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, повећане су за 1,1%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Стока и живина (8,4%) и Воће (33,2%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у марту 2020. године, у односу на фебруар 2020. године, у просеку су повећане за 0,1%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Стока и живина (0,4%) и Воће (13,6%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-март 2020. године, у односу на исти период 2019. године, у просеку су смањене за 0,6%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-март 2020. године у односу на исти период 2019. године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Жита (-0,6%) и Поврће (-38,8%).