• A
  • A
  • A
business-1676138_960_720.jpg
31.03.2020. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и фебруар 2020.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-фебруар 2020. године износи:

   – 7372,8 милионa долара – пораст од  7,2% у односу на исти период претходне године;

   – 6700,6 милиона евра – пораст од  10,8% у односу на исти период претходне године.
 
Извезено је робе у вредности од 3126,0 мил. долара, што чини раст од 7,8% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 4246,8 мил. долара, што је за 6,7% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 2839,9 милиона, што је повећање од 11,5% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 3860,7 милиона, што представља повећање од 10,3% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 1120,9 мил. долара, што чини повећање од 3,5% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 1020,9 милиона, што је повећање од 7,2% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 73,6% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 72,8%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,5% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 326,8 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и обуће. Извоз Србије износи 453,4 а увоз 126,6 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 358,1%. Изражено у еврима, извоз износи 412,3 а увоз 115,2 мил. евра (суфицит је 297,1 мил. евра, а покривеност увоза извозом 357,9%).

Саопштење за јавност