• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
23.03.2020. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јануар 2020.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јануару 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, смањене су за 0,6%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Жита (-6,6%) и Поврће (-41,5%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јануару 2020. године, у односу на децембар 2019. године, у просеку су повећане за 1,2%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Жита (2,7%) и Индустријско биље (1,9%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-децембар 2019. године, у односу на исти период 2018. године, у просеку су повећане за 2,7%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-децембар 2019. године у односу на исти период 2018. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (22,8%), Поврће (28,0%) и Жита (2,6%).