• A
  • A
  • A
shutterstock_187181876.jpg
16.03.2020. -
Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, IV квартал 2019.


У четвртом кварталу 2019. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 68446 динарa и виши су за 4,0% у односу на исти квартал претходне године и за 2,3% у односу на трећи квартал 2019, номинално.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у четвртом кварталу 2019. године, износили су 68658 динара и виши су за 4,0% у односу на исти квартал претходне године и за 2,3% у односу на трећи квартал 2019, номинално.