• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
14.02.2020. -
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, IV квартал 2019.


Цене у IV кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, смањене су за 3,7%.

Посматрано по групама производа у IV кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Храна за животиње (-3,4%), Семе (-27,7%) и Средства за заштиту биља (-3,5%).

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у IV кварталу 2019. године, у односу на III квартал 2019. године, у просеку су смањене за 2,5%.

Посматрано по групама производа у IV кварталу 2019. године, у односу на претходни квартал, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Храна за животиње (-3,7%) и Семе (-17,6%).