• A
  • A
  • A
cargo-ship-1617351__340.jpg
31.01.2020. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и децембар 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-децембар 2019. године износи:

   – 46360,1 милионa долара – пораст од  2,7% у односу на исти период претходне године;

   – 41408,5 милиона евра – пораст од  8,4% у односу на исти период претходне године. 

Извезено
је робе у вредности од 19629,8 мил. долара, што чини раст од 2,0% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 26730,3 мил. долара, што је за 3,3% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 17533,4 милиона, и то је повећање од 7,7% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 23875,1 милиона, што представља повећање од 8,9% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 7100,5 мил. долара, што чини повећање од 6,9% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 6341,6 милиона, што је повећање од 12,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 73,4% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 74,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,8% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2256,2 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 3325,3 а увоз 1069,1 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 311,0%. Изражено у еврима, извоз износи 2970,7 а увоз 955,4 мил. евра (суфицит је 2015,3 мил. евра, а покривеност увоза извозом 310,9%).

Саопштење за јавност