• A
  • A
  • A
shutterstock_689023369.jpg
13.01.2020. -
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА


Обавештавамо Вас да је дана 13.01.2020. године објављен  ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА, за радна места помоћник директора - Сектор за квалитет, методологије и стандарде, помоћник директора - Сектор за координацију статистичког система, административне изворе и статистику тржишта рада и помоћник директора - Сектор за подручне статистичке центре. Рок за подношење пријаве на конкурс почиње да тече од 14.01.2020. године и истиче 21.01.2020. године. Обрасци пријаве могу се преузети на интернет страници Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs). У прилогу овог обавештења налази се текст огласа.

                                                                                                                Одељење за правне, опште и кадровске послове

Текст интерног Конкурса