• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
13.01.2020. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, новембар 2019.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, повећане су за 1,5%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Стока и живина (9,4%) и Воће (9,9%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године, у просеку су повећане за 1,4%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Стока и живина (4,4%) и Воће (15,0%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-новембар 2019. године, у односу на исти период 2018. године, у просеку су повећане за 1,7%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-новембар 2019. године у односу на исти период 2018. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (27,0%), Поврће (22,2%) и Кромпир (26,2%).