• A
  • A
  • A
cardboard-1164196_960_720.jpg
29.12.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и новембар 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-новембар 2019. године износи:

   – 42315,2 милионa долара – пораст од  1,7% у односу на исти период претходне године;

   – 37765,8 милиона евра – пораст од  7,6% у односу на исти период претходне године. 


Извезено
је робе у вредности од 18131,6 мил. долара, што чини раст од 1,6% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 24183,6 мил. долара, што је за 1,9% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 16183,6 милиона, и то је повећање од 7,4% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 21582,2 милиона, што представља повећање од 7,7% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 6052,1 мил. долара, што чини повећање од 2,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 5398,6 милиона, што је повећање од 8,6% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 75,0% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 75,2%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 62,3% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2081,4 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 3051,5 а увоз 970,1 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 314,6%. Изражено у еврима, извоз износи 2724,2 а увоз 866,2 мил. евра (суфицит је 1858,0 мил. евра, а покривеност увоза извозом 314,5%).

Саопштење за јавност