• A
  • A
  • A
mics.png
15.11.2019. -
Истраживање вишеструких показатеља MICS6 - MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys)


Републички завод за статистику у периоду од 21. новембра до 2. децембра 2019, због обезбеђивања квалитета и репрезентативности података, спроводи накнадне посете и анкетирање домаћинстава која су изабрана у узорак за MICS6 истраживање, а која нису анкетирана у периоду од 2. септембра до 10. новембра 2019.

Истраживање се спроводи у сарадњи са UNICEF-ом, уз финансијску подршку EU i UNFPA. Накнадно анкетирање домаћинстава биће обављено на територији градова/општина: Нови Сад, Бачка Паланка, Горњи Милановац, Краљево, Крушевац, Чачак, Смедерево, Смедеревска Паланка и у београдским општинама: Вождовац, Звездара, Стари Град, Палилула, Чукарица, Нови Београд, Сурчин,  Земун, Младеновац и Обреновац.