• A
  • A
  • A
business-1676138_960_720.jpg
30.09.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, август 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-август 2019. године износи:

   – 30298,3 милионa долара – пораст од  1,5% у односу на исти период претходне године;

   – 26891,8 милиона евра – пораст од  7,9% у односу на исти период претходне године.


Извезено је робе у вредности од 12943,1 мил. долара, што чини раст од 0,5% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 17355,2 мил. долара, што је за 2,2% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 11488,5 милиона, и то је повећање од 6,9% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 15403,3 милиона, што представља повећање од 8,7% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 4412,1 мил. долара, што чини повећање од 7,7% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 3914,8 милиона, што је повећање од 14,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,6% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 75,9%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 62,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1515,4 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 2205,2 а увоз 689,8 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 319,7%. Изражено у еврима, извоз износи 1958,4 а увоз 612,6 мил. евра (суфицит је 1345,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 319,7%).

Саопштење за јавност