• A
  • A
  • A
shutterstock_708448510P3.png
16.09.2019. -
Приходи у новцу и у натури и лична потрошња, други квартал 2019.

 

Подаци су добијени путем Aнкете о потрошњи домаћинстава, која се од 2003. године спроводи по методологији која је усклађена са међународним стандардима и препорукама Евростата, Међународне организације рада (International Labour Organization – ILO) и Уједињених нација, чиме се обезбеђује међународна упоредивост података. Овом анкетом прикупљају се подаци о приходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним елементима личне потрошње. Поред тога, Анкетом се прикупљају и подаци о неким важнијим показатељима животног стандарда (услови становања, снабдевеност трајним потрошним  добрима и др.), као и основни подаци о демографским, економским и социолошким  карактеристикама домаћинстава.

У Анкети се примењује двоетапни стратификовани узорак, са пописним круговима као примарним и домаћинствима као секундарним јединицама избора. Сваких петнаест дана анкетира се око 370 домаћинстава, односно 8856 домаћинстава за годину дана.

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у другом кварталу (2214 за Републику Србију), анкетирано је 1610 домаћинстaвa (73%).