• A
  • A
  • A
shutterstock_105333428.jpg
12.09.2019. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јул 2019.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јулу 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, повећане су за 15,8%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (7,4%), Воће (54,3%) и Поврће (34,8%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јулу 2019. године, у односу на јун 2019. године, у просеку су смањене за 3,1%. Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на пад цена забележен је у групи Жита (-11,5%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-јул 2019. године, у односу на исти период 2018. године, у просеку су повећане за 0,5%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-јул 2019. године у односу на исти период 2018. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (25,8%), Поврће (34,7%) и Кромпир (44,4%).