• A
  • A
  • A
cardboard-1164196_960_720.jpg
30.08.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, јул 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јул 2019. године износи:

   – 26862,7 милионa долара – пораст од  2,1% у односу на исти период претходне године;

   – 23801,0 милиона евра – пораст од  9,0% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 11434,6 мил. долара, што чини раст од 0,5% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 15428,1 мил. долара, што је за 3,4% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 10131,2 милиона, и то је повећање од 7,2% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 13669,8 милиона, што представља повећање од 10,4% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 3993,5 мил. долара, што чини повећање од 12,9% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 3538,6 милиона, што је повећање од 20,6% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,1% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 76,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 63,0% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1304,0 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата, друмских возила, нафте и нафтних деривата и гвожђа и челика. Извоз Србије износи 1911,8 а увоз 607,8 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 314,5%. Изражено у еврима, извоз износи 1694,4 а увоз 538,8 мил. евра (суфицит је 1155,6 мил. евра, а покривеност увоза извозом 314,5%).

Саопштење за јавност