• A
  • A
  • A
shutterstock_651123751.jpg
15.08.2019. -
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, II квартал 2019.


Цене у II кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, смањене су за 2,4%.

Посматрано по групама производа у II кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама Храна за животиње (-7,9%) и Семе (-10,0%). Раст цена забележен је у групи Минерална ђубрива (8,6%).

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у II кварталу 2019. године, у односу на I квартал 2018. године, у просеку су повећане за 0,7%.

Посматрано по групама производа у II кварталу 2019. године, у односу на претходни квартал, највећи утицај на раст цена забележен је у групи Семе (6,1%).