• A
  • A
  • A
shutterstock_105333428.jpg
12.08.2019. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јун 2019.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јуну 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, повећане су за 7,4%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (31,7%), Жита (3,3%), Поврће (11,9%) и Кромпир (14,2%). Пад цена забележен је у групи Индустријско биље (-8,1%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године, у просеку су смањене за 5,6%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Воће (-22,7%), Индустријско биље (-1,6%), Поврће (-24,5%) и Кромпир (-28,9%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-јун 2019. године, у односу на исти период 2018. године, у просеку су смањене за 2,4%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-јун 2019. године у односу на исти период 2018. године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Индустријско биље (-14,6%) и Стока и живина (-4,6%).