• A
  • A
  • A
container-2568201_960_720.jpg
31.07.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, јун 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јун 2019. године износи:

   – 22664,1 милионa долара – пораст од  0,7% у односу на исти период претходне године;

   – 20077,9 милиона евра – пораст од  8,0% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 9690,0 мил. долара, што чини пад од 0,5% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 12974,1 мил. долара, што је за 1,7% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 8584,2 милиона, и то је повећање од 6,7% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 11493,7 милиона, што представља повећање од 9,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 3284,1 мил. долара, што чини повећање од 8,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2909,5 милиона, што је повећање од 17,0% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,7% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 76,4%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 63,5% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1079,6 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата, друмских возила, гвожђа и челика и пића. Извоз Србије износи 1594,4 а увоз 514,8 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 309,7%. Изражено у еврима, извоз износи 1413,0 а увоз 456,3 мил. евра (суфицит је 956,7 мил. евра, а покривеност увоза извозом 309,7%).

Саопштење за јавност