• A
  • A
  • A
shutterstock_169510868.jpg
28.06.2019. -
Унутрашње миграције, 2018.

 

Током 2018. године 122 193 лица променило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из једног у друго место (насеље) Републике Србије. Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 34,2 године (за мушкарце 34,8 година, а за жене 33,6 година).

Саопштење