• A
  • A
  • A
shutterstock_254324173.jpg
28.06.2019. -
Процењен број становника у Републици Србији, 2018.

 

Процењен број становника у Републици Србији у 2018. години је 6 982 604. Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3 580 898), а 48,7% мушкарци (3 401 706). Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -5,5‰.

Саопштење