• A
  • A
  • A
shutterstock_187181876.jpg
14.06.2019. -
Приходи у новцу и у натури и лична потрошња, први квартал 2019.

У првом кварталу 2019. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 65872 динарa и виши су за 5,4% у односу на исти квартал претходне године и за 0,1% у односу на четврти квартал 2018, номинално. 

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа – 49,3%, пензије – 32,3%, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 4,7%, натурална потрошња – 3,4%, приходи ван редовног радног односа – 2,7%, oстала примања – 2,7%, примања од социјалног осигурања – 2,5%, и 2,4% чине приходи из осталих извора.

 Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у првом кварталу 2019. године, износили су 66064 динара и виши су за 3,8% у односу на исти квартал претходне године и за 0,1% у односу на четврти квартал 2018, номинално.

 Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,0% и за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 17,3%. Следе издаци за транспорт – 9,3%, за остале личне предмете и остале услуге – 5,9%, за комуникације – 5,5%, за одећу и обућу – 5,3%, за рекреацију и културу – 4,7%, за алкохолна пића и дуван – 4,7%, за здравље – 4,4%, за опрему за стан и текуће одржавање – 4,2% и 4,7% чине издаци за остале групе личне потрошње. 

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у првом кварталу 2019. (2214 за Републику Србију), анкетирано је 1597 домаћинстaвa (72%). 

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 

Детаљније податке можете наћи у нашем Саопштењу ЛП12 (број 160, од 14.06.2019.) „Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, I квартал 2019. - претходни резултати“ на адреси: http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/potrosnja-prihodi-i-uslovi-zivota/potrosnja-domacinstva/