• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
13.05.2019. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, март 2019.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у марту 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, смањене су за 5,6%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Индустријско биље (-20,4%), Стока и живина (-8,2%) и Воће (-42,9%). Раст цена забележен је у групама: Поврће (82,8%). и Кромпир (59,9%) .

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у марту 2019. године, у односу на фебруар 2019. године, у просеку су смањене за 2,8%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Индустријско биље (-7,1%) и Жита (-5,1%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-март 2019. године, у односу на исти период 2018. године, у просеку су смањене за 3,9%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-март 2019. године у односу на исти период 2018. године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Индустријско биље (-15,9%), Стока и живина (-5,2%) и Воће (-34,3%).