• A
  • A
  • A
shutterstock_580499569.jpg
01.03.2019. -
Унутрашња трговина, IV тромесечје 2018. године


Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у четвртом тромесечју 2018, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 12,2%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 7,6%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 7,9%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (52,0%), у области 46 КД – прехрамбени производи, пића и дуван (22,9%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (33,6%).