• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
20.09.2019. -
Употреба ИКТ-а - домаћинства, 2019.


У 2019. години 80,1% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 89,7%. У Војводини она износи 81,6%, у Шумадији и Западној Србији 75,6%, док у Јужној и Источној Србији износи 72,2%.