• A
  • A
  • A
shutterstock_138499562.jpg
01.06.2018. -
Унутрашња трговина, I квартал 2018


Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у првом тромесечју 2018, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 4,1%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 4,3%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 4,7%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (57,0%), у области 46 КД – прехрамбени производи, пића и дуван (23,3%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (35,7%).