• A
  • A
  • A
{"Translation":{"YearOfPublication":"Датум објављивања","Author":"Уредник / Аутор","Language":"Језик","ISSN":"ISSN/ISBN","Period":"Периодика","NoOfPages":"Број страна","Format":"Формат","Cover":"Цена","Printing":"Тираж","Download":"Преузимање"},"Publication":{"Title":"Месечни статистички билтен, јануар, 2020","Description":"Овa серијска публикација објављује се од 1952. године. Статистички подаци су приказани у месечним и кварталним серијама. Месечни подаци за текућу годину најчешће су претходни резултати и подложни су корекцијама. Публикација обухвата серије података о производњи, трговини, ценама, запослености, зарадама, новчаним токовима и демографији. Подаци се односе на Републику Србију и регионе.","PublicationDate":"2020-04-10","AuthorName":"Владимир Шутић","Language":"српски и енглески","ISSN":"ISSN 2217-2092","Period":"месечна","NoOfPages":95,"PageFormat":"A4 (210 X 297)","Cover":"300.00 RSD","Printing":45,"ImageLocation":"/G2020/img/G20203004.jpg","Files":[{"Location":"/G2020/Pdf/G20203004.pdf","Type":"pdf","Extension":"pdf","ForEnglish":false}]},"ElLibraryUrl":"https://publikacije.stat.gov.rs"}