• A
  • A
  • A
{"Translation":{"YearOfPublication":"Датум објављивања","Author":"Уредник / Аутор","Language":"Језик","ISSN":"ISSN/ISBN","Period":"Периодика","NoOfPages":"Број страна","Format":"Формат","Cover":"Цена","Printing":"Тираж","Download":"Преузимање"},"Publication":{"Title":"Општине и региони у Републици Србији, 2019","Description":"Садржи годишње податке на нивоу општина, који су резултат реализација програма статистичких истраживања, и омогућава праћење развоја општина. У њој су исказани и подаци Министарства унутрашњих послова, Министарства финансија, Републичког геодетског завода, Националне службе за запошљавање и Института за заштиту здравља Србије. Излази: 1974–2010. под називом „Општине у Србији“ 2011. и данас под називом „Општине и региони у Републици Србији“","PublicationDate":"2019-12-25","AuthorName":"Душан Гавриловић","Language":"српски и енглески","ISSN":"ISSN 2217-7981","Period":"годишња","NoOfPages":341,"PageFormat":"A4 (210 X 297)","Cover":"2228.00 RSD","Printing":100,"ImageLocation":"/G2019/img/G201913046.jpg","Files":[{"Location":"/G2019/Pdf/G201913046.pdf","Type":"pdf","Extension":"pdf","ForEnglish":false},{"Location":"/G2019/Xls/G201913046.xlsx","Type":"xls","Extension":"xlsx","ForEnglish":false}]},"ElLibraryUrl":"https://publikacije.stat.gov.rs"}